CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Influence of Hydrogen Pressure on Selectivity in Consecutive Hydrogentaion Reactions

Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Bengt Andersson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Schöön Nils-Herman (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Ind. Eng. Chem. Res Vol. 26 (1987), p. 1461.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-11.
CPL Pubid: 147048

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Energi
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur