CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Kinetics of Adsorption and Reaction for the consecutive Hydrogenation of 2- Ethylhexenal on a Ni/SiO2 Catalyst

Claes Niklasson (Institutionen för kemisk reaktionsteknik) ; Gudmund Smedler (Institutionen för kemisk reaktionsteknik)
Ind. Eng. Chem . Res. Vol. 26 (1987), p. 403.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-11.
CPL Pubid: 147047

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemisk reaktionsteknik (1972-2001)

Ämnesområden

Produktion
Kemiteknik

Chalmers infrastruktur