CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reconstruction of dielectrics in a symmetric structure via adaptive algorithm with backscattering data

Larisa Beilina (Institutionen för matematiska vetenskaper) ; Marte P. Hatlo Andresen ; Harald E. Krogstad
(2011)
[Preprint]


Denna post skapades 2011-10-10.
CPL Pubid: 147043

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Numerisk analys

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Preprint - Department of Mathematical Sciences, Chalmers University of Technology and Göteborg University 2011:22