CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Measurements of Thermal Properties of Vacuum Insulation Panels by using Transient Plane Source Sensor

Pär Johansson (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Carl-Eric Hagentoft (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi) ; Bijan Adl-Zarrabi (Institutionen för bygg- och miljöteknik, Byggnadsteknologi)
Proceedings of the 10th International Vacuum Insulation Symposium, Ottawa, Canada, 15-16 September, 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-10. Senast ändrad 2014-09-02.
CPL Pubid: 147007