CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Overview of toroidal momentum transport

A.G. Peeters ; C. Angioni ; A. Bortolon ; Y. Camenen ; F.J. Casson ; B. Duval ; L. Fiederspiel ; W.A. Hornsby ; Y. Idomura ; T. Hein ; N. Kluy ; P. Mantica ; F.I. Parra ; A.P. Snodin ; G. Szepesi ; D. Strinzi ; T. Tala ; G. Tardini ; P.C. de Vries ; Jan Weiland (Institutionen för rymd- och geovetenskap, Transportteori)
Nuclear Fusion (0029-5515). Vol. 51 (2011), p. 094027.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-07. Senast ändrad 2012-09-19.
CPL Pubid: 146963

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för rymd- och geovetenskap, Transportteori (2010-2012)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Fysik
Fusion, plasma och rymdfysik

Chalmers infrastruktur