CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

An Open Customizable Modular Platform For Analysis of Human Movement in Laboratory and Outdoors

Marco Dozza (Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet) ; Martin Idegren ; Tomas Andesson
.VI Posture Symposium, Smolenice Castle, Slovak Republic, Sept 55-18, 2011 (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-07. Senast ändrad 2016-10-17.
CPL Pubid: 146951

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Fordonssäkerhet (2005-2017)

Ämnesområden

Livsvetenskaper
Transport
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Elektroteknik och elektronik
Industriell bioteknik

Chalmers infrastruktur