CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sötningsmedlet Sukralos

Öppet brev

Göran Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik)
2005. - 4 s.
[Rapport]

- Sukralos är ett naturfrämmande klororganiskt ämne som nu introduceras som sötningsmedel i ketchup från Felix och yoghurt från Arla.

- Detta går helt på tvärs mot miljöorganisationers, myndigheters och kommuners arbete under decennier för avveckling av klororganiska ämnen.

- Det är också oförenligt med försiktighetsprincipen och med riksdagens miljömål Giftfri Miljö som siktar till minimering av naturfrämmande ämnen.

Nyckelord: livsmedel, sötningsmedel, ketchup, yoghurt, miljögifter


Detta öppna brev medverkade till att sukralos under lång tid blev en het medial miljö- och hälsofråga.

Sex år senare har Sverige trots motstånd under flera år blivit ledande för avveckling av sukralos.Denna post skapades 2011-10-06. Senast ändrad 2011-10-06.
CPL Pubid: 146916

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Miljökemi
Livsmedelsvetenskap

Chalmers infrastruktur