CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

All-optical signal processing using slow light enhanced nonlinearities in silicon waveguides

Bill Corcoran (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik) ; Christelle Monat ; Mark D. Pelusi ; Christian Grillet ; Thomas P. White ; Juntao Li ; Liam O'Faolian ; Thomas F. Krauss ; David J. Moss ; B. J. Eggleton
2011 Conference on Lasers and Electro-Optics Europe and 12th European Quantum Electronics Conference, CLEO EUROPE/EQEC 2011; Munich; 22 May 2011 through 26 May 2011 (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-10-06. Senast ändrad 2012-07-09.
CPL Pubid: 146893

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Fotonik

Ämnesområden

Fysik

Chalmers infrastruktur