CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The combiner matrix balun, A transistor based differential to single-ended module for broadband applications

Mattias Ferndahl (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik) ; Hans-Olof Vickes (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik)
2011 IEEE MTT-S International Microwave Symposium, IMS 2011; Baltimore, MD; 5 June 2011 through 10 June 2011 (0149645X). (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]

Nyckelord: Active circuits, baluns, distributed amplifiers, HEMT, power combinersDenna post skapades 2011-10-06.
CPL Pubid: 146892

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Mikrovågselektronik

Ämnesområden

Elektroteknik och elektronik

Chalmers infrastruktur