CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Statistics of conditional fluid velocity in the corrugated flamelets regime of turbulent premixed combustion: A Direct Numerical Simulation study

N. Chakraborty ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Journal of Combustion (2090-1968). Article ID 628208, (2011)
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-06. Senast ändrad 2012-09-19.
CPL Pubid: 146882

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur