CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Third-order nonlinearity of single-walled carbon nanotubes in solution and polymeric matrix

A.S. Laryushkin ; A.D. Grishina ; T.V. Krivenko ; V.V. Savelev ; Rodney Rychwalski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Polymera material och kompositer) ; A.V. Vannikov
XIX Mendeleev Congress on General and Applied Chemistry, abstract book. vol. 2: Chemistry and Technology of Materials, including nanomaterials Vol. 2 (2011),
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-06. Senast ändrad 2011-10-11.
CPL Pubid: 146880