CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lattice expansion from isotope substitution in iron-based superconductors

Oleg Kim (Institutionen för teknisk fysik) ; Mats Granath
Physical Review B (1098-0121). Vol. 84 (2011), 9, p. 092507.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-10-05. Senast ändrad 2012-08-17.
CPL Pubid: 146845

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik (1900-2015)
Institutionen för fysik (GU) (GU)

Ämnesområden

Fysik
Den kondenserade materiens fysik

Chalmers infrastruktur