CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Open innovation practice: sense-making spaces and actor identities

Susanne Ollila (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE )
European Group for Organizational Studies (EGOS) (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-10-04.
CPL Pubid: 146833

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Management of Organizational Renewal and Entrepreneurship - MORE (2008-2016)

Ämnesområden

Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Industriell organisation, administration och ekonomi

Chalmers infrastruktur