CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainability criteria for land use activities in the carbon market

Sabine Henders ; Matilda Palm (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Oskar Englund (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 26 s.
[Rapport]

Technical report for the EU Biofuel Baseline project

Nyckelord: REDD, CDM, VER, EU, Renewable Energy DirectiveDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-03. Senast ändrad 2011-10-03.
CPL Pubid: 146784

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Skogsskötsel
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapportserie för Avdelningen för fysisk resursteori FRT 2011:08