CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Sustainability criteria for land use activities in the carbon market

Sabine Henders ; Matilda Palm (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Oskar Englund (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 26 s.
[Rapport]

Technical report for the EU Biofuel Baseline project

Nyckelord: REDD, CDM, VER, EU, Renewable Energy DirectiveDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-03. Senast ändrad 2011-10-03.
CPL Pubid: 146784