CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Trade-offs in the district heat distribution system

Magdalena Svanström (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap) ; Morgan Fröling
What is sustainable technology? Perceptions, Paradoxes and Possibilities p. 87-105. (2011)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-10-03. Senast ändrad 2016-08-15.
CPL Pubid: 146767

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk miljövetenskap (2005-2014)

Ämnesområden

Building Futures
Energi
Materialvetenskap
Hållbar utveckling
Annan samhällsbyggnadsteknik
Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur