CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Legislative Readiness for RED

Oskar Englund (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Maria Franzén (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Alvar Palm (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Maria Inês Pestana (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori)
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 98 s.
[Rapport]

An analysis of the legislative readiness among exporting countries to produce biofuels in compliance with the sustainability criteria in the EU Renewable Energy Directive

Nyckelord: Environmental legislation, biofuels, EU, Renewable Energy Directive, EnforcementDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-29. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 146741

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Miljörätt
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapportserie för Avdelningen för fysisk resursteori FRT 2011:07