CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Producing Feedstock for Biofuels: Land-Use and Local Environmental Impacts

Oskar Englund (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Göran Berndes (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Lina Lundgren ; Matilda Palm (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Linda Engström ; Carol Bäckman ; Kristina Marquardt ; Eva Stephansson
Göteborg : Chalmers University of Technology, 2011. - 204 s.
[Rapport]

This report covers Chalmers responsibilities for subtask 1.3 - land-use patterns as well as parts of subtask 3.4 – data for other environmental impacts, in the EU Biofuel Baseline project

Nyckelord: biofuels, EU, Renewable Energy Directive, land use, environmental impactsDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-29. Senast ändrad 2017-01-27.
CPL Pubid: 146739

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Miljöteknik
Växtproduktion
Teknik och social förändring

Chalmers infrastruktur

Ingår i serie

Rapportserie för Avdelningen för fysisk resursteori FRT 2011:06