CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Lean NOx Reduction with Various Bio-Diesels as Reducing Agents

Sara Erkfeldt (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Anders Palmqvist (Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi ; Kompetenscentrum katalys (KCK)) ; Martin Petersson (Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik)
Topics in Catalysis (1022-5528). Vol. 54 (2011), 16-18, p. 1219-1223.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

Commercial Cu-ZSM-5- and Ag/Al2O3-based lean NOx catalysts were evaluated in a synthetic exhaust gas bench with the fuels RME, B30, B15, Agrodiesel 15, GTL, NExBTL, and MK1 as reducing agents. The influence of reductant was larger for Ag/Al2O3, albeit moderate, whereas the Cu-zeolite showed the highest NOx conversion at lower temperature for all alternative fuels tested.

Nyckelord: Nitrogen oxides, HC-SCR, Zeolite, Ag-alumina, Alternative fuel, Biodiesel, Synthetic dieselDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-29. Senast ändrad 2016-07-13.
CPL Pubid: 146718

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för kemi- och bioteknik, Teknisk ytkemi (2005-2014)
Kompetenscentrum katalys (KCK)
Institutionen för kemi- och bioteknik, Kemisk reaktionsteknik (2005-2014)

Ämnesområden

Energi
Materialvetenskap
Transport
Hållbar utveckling
Kemi
Annan kemiteknik

Chalmers infrastruktur

Relaterade publikationer

Denna publikation ingår i:


Lean NOx reduction by alternative fuels - with focus on catalysts for dimethyl ether