CPL - Chalmers Publication Library

A subharmonic graphene FET mixer

Författare och institution:
Omid Habibpour (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik); Sergey Cherednichenko (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik); Josip Vukusic (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik); Klas Yhland (-); Jan Stake (Institutionen för mikroteknologi och nanovetenskap, Terahertz- och millimetervågsteknik)
Publicerad i:
IEEE Electron Device Letters, 33 ( 1 ) s. 71-73
ISSN:
0741-3106
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2012
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
We demonstrate a subharmonic resistive graphene FET (G-FET) mixer utilizing the symmetrical channel resistance vs. gate voltage characteristic. A down-conversion loss of 24 dB is obtained with fRF=2 GHz, fLO=1.01 GHz and fIF=20 MHz in a 50 Ω impedance system. Unlike the conventional subharmonic resistive FET mixers, this type of mixer operates with only one transistor and does not need any balun at the LO port which makes it more compact.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Elektroteknik och elektronik ->
Annan elektroteknik och elektronik ->
Elektronik
Nyckelord:
Graphene, FETs, subharmonic resistive mixers, heterodyne receivers, microwave mixers
Chalmers styrkeområden:
Informations- och kommunikationsteknik
Nanovetenskap och nanoteknik
Chalmers forskningsinfrastruktur:
NFL/Myfab (Nanofabrication Laboratory)
Postens nummer:
146694
Ingår i post nr:
Posten skapad:
2011-09-28 19:35
Posten ändrad:
2012-04-10 11:14

Visa i Endnote-format