CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Reply to Seligman

Arvid Edén ; Magnus Gisslén ; Lars Hagberg ; Bo Svennerholm ; Serena Spudich ; Richard price ; Dietmar Fuchs ; Staffan Nilsson (Institutionen för matematiska vetenskaper)
J Infect Dis Vol. 2011 (2011), 1, p. 174-175.
[Artikel, övrig]


Denna post skapades 2011-09-28. Senast ändrad 2015-01-16.
CPL Pubid: 146678

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för biomedicin, avdelningen för infektionssjukdomar (GU)
Institutionen för matematiska vetenskaperInstitutionen för matematiska vetenskaper (GU)

Ämnesområden

Mikrobiologi inom det medicinska området

Chalmers infrastruktur