CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Rule Breaking in New Product Development

Tommy Olin (Institutionen för projektledning) ; Jan Wickenberg (Institutionen för projektledning)
Proceedings of the 1st EURAM Conference on "European Management Research: Trends and Challenges", Barcelona, April 19-21, 2001 (2001)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Denna post skapades 2011-09-28. Senast ändrad 2014-09-17.
CPL Pubid: 146653

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för projektledning (1999-2004)

Ämnesområden

Industriell organisation, administration och ekonomi
SAMHÄLLSVETENSKAP

Chalmers infrastruktur