CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Modifications in Intermediation – Exploring the Dynamics of Business Networks

Viktoria Sundquist (Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring)
Research proposal presented at the 21st Nordic Workshop on Interorganizational Research, Vaasa, Finland, August 15-17. (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-23.
CPL Pubid: 146543

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknikens ekonomi och organisation, Industriell marknadsföring (2005-2016)

Ämnesområden

Transport
Industriell teknik och ekonomi

Chalmers infrastruktur