CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Impurity flows and plateau-regime poloidal density variation in a tokamak pedestal

M Landreman ; Tünde Fülöp (Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik) ; D Guszejnov
Physics of Plasmas (1070-664X). Vol. 18 (2011), 9, p. 092507.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

In the pedestal of a tokamak, the sharp radial gradients of density and temperature can give rise to poloidal variation in the density of impurities. At the same time, the flow of the impurity species is modified relative to the conventional neoclassical result. In this paper, these changes to the density and flow of a collisional impurity species are calculated for the case when the main ions are in the plateau regime. In this regime, it is found that the impurity density can be higher at either the inboard or outboard side. This finding differs from earlier results for banana- or Pfirsch-Schlüter-regime main ions, in which case the impurity density is always higher at the inboard side in the absence of rotation. Finally, the modifications to the impurity flow are also given for the other regimes of main-ion collisionality.

Nyckelord: fusion plasma physics, tokamaks, transportDen här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-20. Senast ändrad 2015-07-08.
CPL Pubid: 146442

 

Läs direkt!

Lokal fulltext (fritt tillgänglig)

Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik (2006-2015)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Plasmafysik
Fusion

Chalmers infrastruktur