CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Gasoline Direct Injection - Simulations and Experiments

Chen Huang (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Valeri Golovitchev (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Stina Hemdal (Institutionen för tillämpad mekanik) ; Jonas Wärnberg (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Mats Andersson (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Petter Dahlander (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Ingemar Denbratt (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
ILASS2011. The 24th European Conference on Liquid Atomization and Spray Systems, Estoril, Portugal, September, 5-7, 2011 p. 4 pagews. (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-20. Senast ändrad 2013-09-25.
CPL Pubid: 146414

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)
Institutionen för tillämpad mekanik (1900-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur