CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Time domain Green functions for the homogeneous Timoshenko beam

Peter D. Folkow (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Gerhard Kristensson ; Peter Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics Vol. 51 (1998), p. 125-141.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-19.
CPL Pubid: 146405

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur