CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Fractional integral formulation of constitutive equations of viscoelasticity

Mikael Enelund (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Åsa Fenander (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära) ; Peter Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
AIAA Journal Vol. 35 (1997), p. 1356-1362.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-19.
CPL Pubid: 146403

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för mekanik och hållfasthetslära (1972-2003)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur