CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the rational derivation of a hierarchy of dynamic equations for a homogeneous, isotropic, elastic plate

Anders Boström (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Gunnar Johansson (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik) ; Peter Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
International Journal of Solids and Structures Vol. 38 (2001), p. 2487-2501.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-19. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 146402

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)
Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur