CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Invariant imbedding and hyperbolic heat waves

David J.N. Wall ; Peter Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Journal of Mathematical Physics Vol. 38 (1997), p. 1723-1749.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-19.
CPL Pubid: 146400

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik
Materialteknik
Övrig teknisk mekanik

Chalmers infrastruktur