CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Damping described by fading memory models

Mikael Enelund (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Peter Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Proceedings of the 36th Structures, Structural Dynamics, and Materials Conference, New Orleans, LA, USA (1995)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-19.
CPL Pubid: 146399

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur