CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wave splitting for the Timoshenko beam equation in the time domain

Peter Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Gerhard Kristensson
Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Physik Vol. 45 (1994), p. 866-881.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-19.
CPL Pubid: 146398

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur