CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Antiplane elastic wave scattering from a curved randomly rough crack

Anders Boström (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Per-Åke Jansson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Peter Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Journal of Applied Mechanics Vol. 61 (1994), p. 835-842.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-19. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 146397

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur