CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The null field and T matrix methods for elastodynamic scattering problems: cracks and other types of flaws

Peter Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Anders Boström (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Elastic Waves and Ultrasonic Nondestructive Evaluation: Proceedings of the IUTAM Symposium on Elastic Wave Propagation and Ultrasonic Evaluation (1991)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-19. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 146393

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur