CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

2-D elastodynamic scattering from a semi-infinite cracklike flaw with interfacial forces

Gert Persson (Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik) ; Peter Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Wave Motion Vol. 13 (1991), p. 21-41.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-19.
CPL Pubid: 146392

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för mekanik och hållfasthetslära, Mekanik (1972-2003)
Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur