CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The null field approach to boundary value problems for the Stokes equation

Peter Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Peter Wilde
Quarterly Journal of Mechanics and Applied Mathematics Vol. 44 (1991), p. 69-90.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-19.
CPL Pubid: 146391

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur