CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Elastic wave propagation in the presence of cracks and thin interphase layers

Peter Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Journal of Technical Physics Vol. 31 (1990), p. 393-400.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-19.
CPL Pubid: 146390

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur