CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Elastic wave propagation in the presence of cracks and thin interphase layers

Peter Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Journal of Technical Physics Vol. 31 (1990), p. 393-400.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-19.
CPL Pubid: 146390