CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Wave propagation in the presence of interface layers in composites

Subhendu K Datta ; A.H. Shah ; Warna Karu Karunasena ; Peter Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Anders Boström (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Materials Science and Engineering Vol. A 126 (1990), p. 141-147.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-19. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 146389

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur