CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Ground motion amplification on alluvial valleys

Anders Boström (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Subhendu K. Datta ; Peter Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Applied Mathematics and Mechanics 35; Proceedings of the Second I.U.T.A.M.-I.U.P.A.P. Symposium on Elastic Wave Propagation (1989)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-19. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 146385