CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

On the determination of the constitutive properties of thin interphase layers – an exact inverse solution

Peter Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Ulf Stigh
International Journal of Fracture Vol. 41 (1989), p. R71-R76.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-19.
CPL Pubid: 146383