CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Elastodynamic scattering from inclusions with thin interface layers

Anders Boström (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik) ; Subhendu K. Datta ; Peter Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Wave Propagation in Structural Composites AMD Vol. 90; Proceedings of the Joint ASME/SES Applied Mechanics and Engineering Sciences Conference, June 20-22, 1988 p. 109-116. (1988)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-19. Senast ändrad 2015-03-30.
CPL Pubid: 146382

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur