CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Acoustic scattering by a rigid movable body immersed in a fluid

Peter Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Journal of the Acoustical Society of America Vol. 78 (1985), p. 2132-2138.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-19.
CPL Pubid: 146370

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur