CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The rigid movable Inclusion in elastostatics and elastodynamics

Peter Olsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik)
Wave Motion Vol. 7 (1985), p. 421-445.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]

The problem of a single rigid movable inclusion is solved both for elastostatics and elastodynamics, using the null field approach. It is also shown how the solution can be obtained as the limit of the solution for an elastic inclusion. Numerical results for scattering by a superspheroidal inclusion are given.Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-19.
CPL Pubid: 146369

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Dynamik (1900-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Teknisk mekanik
Fastkroppsmekanik

Chalmers infrastruktur