CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Systembygging for ny energi

Staffan Jacobsson (Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys)
Hanson, J., Kasa, S. Wicken, O., (red): Energirikdommens paradokser. Innovasjon som klimapolitik og naeringsutvikling p. 45-56. (2011)
[Kapitel]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-19.
CPL Pubid: 146356

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Miljösystemanalys (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande)
Forskningspolitik

Chalmers infrastruktur