CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

A Review of Introducing Arguments - Linda Pylkkänen

Lene Nordrum (Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers))
Linguistics and the Human Sciences (1743-1662). Vol. 2008 (2011), 4:2, p. 215-218.
[Artikel, övrig vetenskaplig]

Nyckelord: Argument structure, Typology, SyntaxDenna post skapades 2011-09-19.
CPL Pubid: 146354

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad informationsteknologi (Chalmers) (2003-2017)

Ämnesområden

Språkstudier

Chalmers infrastruktur