CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Towards an extension of TFC model of premixed turbulent combustion

Vladimir Sabel'nikov ; Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning)
Seventh Mediterranean Combustion Symposium, Chia Laguna, Cagliari, Sardinia, Italy, September 11-15, 2011. Proceedings. CD p. 12 pages. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-19. Senast ändrad 2012-09-14.
CPL Pubid: 146345

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning (2007-2017)

Ämnesområden

Energi
Transport
Hållbar utveckling
Teknisk mekanik
Strömningsmekanik

Chalmers infrastruktur