CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Transition from countergradient to gradient turbulent scalar transport in developing premixed turbulent flames

Andrei Lipatnikov (Institutionen för tillämpad mekanik, Förbränning) ; Vladimir Sabel'nikov
Seventh Mediterranean Combustion Symposium, Chia Laguna, Cagliari, Sardinia, Italy, September 11-15, 2011. Proceedings. CD p. 12 pages. (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-19. Senast ändrad 2012-09-14.
CPL Pubid: 146343