CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Hints Based Speculative Execution for Exploiting Probabilistic Parallel Execution.

Andras Vajda ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
WANDS’11 (in conjunction with 2011 IEEE PACT) (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-17.
CPL Pubid: 146313