CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

The Impact of Non-coherent on Lazy HardwareTransactional Memory Systems

Anurag Negi (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers)) ; Ruben Titos ; Manuel Acacio ; Jose Garcia ; Per Stenström (Institutionen för data- och informationsteknik (Chalmers))
APDCM 2011 (in conj. with 2011 IEEE IPDPS) (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-17. Senast ändrad 2012-01-13.
CPL Pubid: 146311