CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Greenhouse gas taxes on animal food products: rationale, tax scheme and climate mitigation effects

Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Kristina Mohlin
Climatic Change (0165-0009). Vol. 108 (2011), 1-2, p. 159-184.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-09-16. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 146276

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur