CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Greenhouse gas taxes on animal food products: rationale, tax scheme and climate mitigation effects

Stefan Wirsenius (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Fredrik Hedenus (Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori) ; Kristina Mohlin
Climatic Change (0165-0009). Vol. 108 (2011), 1-2, p. 159-184.
[Artikel, refereegranskad vetenskaplig]


Denna post skapades 2011-09-16. Senast ändrad 2016-04-28.
CPL Pubid: 146276

 

Läs direkt!


Länk till annan sajt (kan kräva inloggning)


Institutioner (Chalmers)

Institutionen för energi och miljö, Fysisk resursteori (2005-2017)
Institutionen för nationalekonomi med statistik, Enheten för miljöekonomi (GU)

Ämnesområden

Nationalekonomi

Chalmers infrastruktur