CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Dielectric Response Diagnoses for Transformer Windings

Stanislaw Gubanski (Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik)
Proceedings of CIGRE SC A2 & D1 joint colloquium 2011 in Kyoto p. 69-103. (2011)
[Konferensbidrag, övrigt]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-16. Senast ändrad 2017-10-03.
CPL Pubid: 146269

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för material- och tillverkningsteknik, Högspänningsteknik (2005-2017)

Ämnesområden

Energi
Hållbar utveckling
Elkraftteknik

Chalmers infrastruktur