CPL - Chalmers Publication Library
| Utbildning | Forskning | Styrkeområden | Om Chalmers | In English In English Ej inloggad.

Resin Flow and Preform Deformation in Composites Manufacturing Based on a Partially Saturated Porous Medium

Ragnar Larsson (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Mohammad Rouhi (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik) ; Maciej Wysocki (Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik)
Computational Plasticity XI - Fundamentals and applications (2011)
[Konferensbidrag, refereegranskat]


Den här publikationen ingår i följande styrkeområden:

Läs mer om Chalmers styrkeområden  

Denna post skapades 2011-09-15. Senast ändrad 2016-02-01.
CPL Pubid: 146256

 

Institutioner (Chalmers)

Institutionen för tillämpad mekanik, Material- och beräkningsmekanik (2005-2017)

Ämnesområden

Materialvetenskap
Produktion
Hållbar utveckling
Fastkroppsmekanik
Materialteknik

Chalmers infrastruktur